โหราศาสตร์ตะวันตก เครื่องมือในการตรวจสอบดวงชะตาด้วยดวงดาว

โหราศาสตร์ตะวันตก

ไขความลับของดวงดาวและชีวิตด้วย โหราศาสตร์ตะวันตก กับความมหัศจรรย์ของดวงดาวบนท้องฟ้าที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ โหราศาสตร์ตะวันตกนั้นได้เกิดขึ้นมาจากตั้งอารยธรรม อียิปต์ และ กรีก และ การ ดูดวงโหราศาสตร์ตะวันตก ได้วิวัฒนาการมาตามความเจริญรุ่งเรืองของโครงสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ จนเกิดเป็นความเชื่อที่ว่า ตำแหน่งของดวงดาวนั้นสามารถบ่งบอกถึง อุปนิสัยใจคอ โชคชะตา ด้วย โหราศาสตร์ตะวันตก รวมถึงการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยการคำนวณทางโหราศาสตร์ ดูดวงโหราศาสตร์โบราณฟรี ดำดิ่งและ สำรวจ วิธีดูโหราศาสตร์ตะวันตก และ เข้าถึงความหัศจรรย์ของดวงดาวไปพร้อมกับเรา

โหราศาสตร์ตะวันตกคืออะไร?

การทำนายที่สืบถอดมาตั้งแต่โบราณกับ โหราศาสตร์ตะวันตก เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงดาว และอิทธิพลที่ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ ที่ได้รับการถ่ายถอดมากว่าพันปี จุดเริ่มต้นของ โหราศาสตร์ตะวันตก นั้นเกิดขึ้นในยุค เมโสโปเตเมีย ที่มีการสังเกตเหตุการ์ณบ้นท้องฟ้าที่มีอิทธิพลต่อโลก เริ่มจากการจดบันทึกชะตากรรมของกษัตริย์และชาชน และหาความเชื่อมโยงจนในที่สุดก็ได้รวมเข้ากับความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ เมื่อเส้นทางการค้าเจริญรุ่งเรือง โหราศาสตร์ตะวันตก ก็ถูกพัฒนาจนแพร่หลายไปทั่วโลก

หลักการสำคัญของการ ดูดวงโหราศาสตร์ตะวันตก

หัวใจของการ ดูดวงแบบตะวันตกก็คือ การระบุตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า ณ เวลาที่เกิดที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกและเหตุการณ์ในชีวิต โดยใช้เครื่องมือในการคำนวนเพื่อหาดวงเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย

  • จักราศี เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากกลุ่มดาว ที่เกี่ยวของกับเวลาที่เฉพาะเจาะจงของแี ซึ่งกลุ่มดาวเหล่านี้มีคุณสมบัติ คุณลักษณ์ และ อิทธิพลที่แตกต่างกัน
  • ดวงดาว ในโหราศาสตร์ตพวันตกนั้นใช้ดาวยเคราะห์ตามหลักของระบบสุริยะ ก็ตือ อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และ ดาวเสาร์ ในการกำหนดดวงชะตาของแต่ละบุคคล
  • การแบ่งภพ การแบ่งผลลัพธ์ของชีวิตทีส่งผลต่างๆ เช่น เรื่องงาน สุขภาพ การเงิน และความรัก
ดูดวงโหราศาสตร์ตะวันตก

โหราศาสตร์ตะวันตกบอกอะไรได้บ้าง?

คำแนะนำส่วนบุคคล

การเรียนรู้จักตัวเองด้วย โหราศาสตร์ตะวันตก โดยใช้ แผนภูมินาตาล ในการช่วยวิเคราะห์ถึง บุคลิกภาพ จุดแข็งจุดอ่อน รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึง พฤติกรรมและแรงจูงใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ประเมินความสัมพันธ์

โหราศาสตร์ตะวันตก ช่วยประเมินความเข้ากันได้ ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพื่อ คู่ ครอง หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดย้ปรียบเทียบดวงชะตาระหว่างสองคน ความเข้ากันของ ราศีและตำแหน่งของดาว ช่วยให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และ รับมือ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์

สุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงดาว สามารถให้ข้อมูลเชิงเลิกเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นของคุณได้ เพื่อช่วยแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้คำแนะนำทางโหราศาสตร์แทนคำแนะนำทางการแพทย์

สุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงดาว สามารถให้ข้อมูลเชิงเลิกเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นของคุณได้ เพื่อช่วยแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้คำแนะนำทางโหราศาสตร์แทนคำแนะนำทางการแพทย์

เปรียบเทียบโหราศาสตร์ตะวันตกกับระบบโหราศาสตร์อื่นๆ

โหราศาสตร์ตะวันตกเทียบกับโหราศาสตร์พระเวท

ระบบจักรราศี โดย โหราศาสตร์ตะวันตกจะอ้างอิงกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ส่วนโหราศาสตร์โบราณนั้นจะอ้างอิงกับตำแหน่งของดวงดาว 

ระบบดาวที่แตกต่างกัน โหราศาสตร์โบราณนั้นจะอ้างอิงดาว ราหูและ เกตุ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยที่อยู๋ในโหราศาสตร์ตะวันตก นอกจากนี้ระบบเก่าให้ความสำคัญของ ลัดนามากกว่า จุดของดาวอาทิตย์

โหราศาสตร์ตะวันตกกับโหราศาสตร์จีน

ความแตกต่างในเรื่องของระบบจักรราศี โดย โหราศาสตร์ตะวันตก จะแบ่งออกเป็น 12 ราศีโดยสอดคล้องกับแต่ละเดือน ส่วนโหราศาสตร์จีนจะใช้การแบ่งปี เป็น 12 ปี รวมกับ ห้าธาตุ เพื่อสร้างวงรอบ 60 ปี

ทำให้โหราศาสตร์จีนให้ความสำคัญกับปีเกิดเป็นอันดับแรก ส่วนใน โหราศาสตร์ตะวันตก จะใช้ วัน เวลา และ สถานที่เกิดที่เจาะจงและมีความสำคัญมากกว่าในการสร้างแผนภูมิสำหรับแต่ละบุคคล

โหราศาสตร์ตะวันตกกับโหราศาสตร์มายัน

ความแตกต่างเรื่องของ ปฏิทินที่ซับซ้อน หลายวงจรเช่น Tzolk’in (ปฏิทินศักดิ์สิทธิ์ 260 วัน) และ Haab ปฏิทินสุริยคติ 365 วัน)

แม้ว่า โหราศาสตร์ตะวันตก จะมุ่งเน้นไปที่วันและเวลาเกิดของแต่ละบุคคล แต่โหราศาสตร์ของชาวมายันให้ความสำคัญกับลักษณะวัฏจักรของเวลาเป็นอย่างมาก

โหราศาสตร์ตะวันตก ท้องฟ้า ดวงดาว และ จักรราศี

ศาสตร์ที่ได้ถูกบุกเบิกมาตั้งแต่สมัยโบราณ โหราศาสตร์ตะวันตก ได้ถูกพัฒนามาจากสมัยโบราณตั้งแต่ยุคอียิปต์และกรีก ซึ่งได้มีการพัฒนามาตามยุคสมัยโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่ง โหราศาสตร์ตะวันตก นั้นมีวิธีการ ระบบ และจักราศีที่มีความแตกต่างกับ โหราศาสตร์อื่นเช่น โหราศาสตร์จีน ดูดวงยูเรเนียน หรือ มารยัน แต่สิ่งที่เมหือนกันก็คือ อาศัยความสัมพันธ์ของท้องฟ้า และ ดวงดาว ในการวิเคราะห์ และ หาคำตอบในความเชื่อมโยงของดาวเคราะห์เพื่อเปิดเผยความลับจากท้องฟ้า