ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ ไขความลับแห่งดวงชะตา ด้วยศิลปะการทำนาย

ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ

ศิลปะแห่งการทำนายอันเก่าการ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ เป็นการมาบรรจบกันของความเชื่อทางโหราศาสตร์และไพ่ ไข่ความลับแห่งจักรวาลด้วยการใช้ไพ่ป๊อกสำรับมาตรฐานในการเชื่อมโยงอาณาจักรแห่งท้องฟ้าและแรงบันดาลใจจากศิลปะในการทำนายเก่าแก่ โดย ดูดวงจากไพ่ ไพ่แต่ละใบนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับดวงดาวและราศีต่างๆอย่างมีนัยยะ ไพ่ป๊อก 21 ใบ นั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งทีมีควมน่าสนใจไม่น้อยในการสะท้อนพลังแห่งจักรวาล ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการ ดูไพ่ป๊อก 21 ใบ ร่วมเดินทางและหาคำตอบไปพร้อมกับเรา พิเศษสุดกับการ สอนดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ และ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบฟรี

ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบคืออะไร

อีกรูปแบบหนึ่งของการพยากรณ์โชคชะตา ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ เป็นหนึ่งในการทำนาจแบบโบราณ ผ่านการตีความความหมายจากหน้าไพ่ ซึ่งแต่เดิมการเล่นไพ่นั้นถูกนำมาใช่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเวลาผ่านไปการเล่นไพ่ได้ถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อด้านโหราศาสตร์ จนได้กลายเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ โดยใช้วิธีการจัดเรียงไพ่เพื่อความสะดวกในการตีความและอิทธิพลอขงไพ่แต่ละใบที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้มาขอรับคำพยากรณ์ ดูไพ่ป๊อก 21 ใบ เป็นหนึ่งในรูปแบบของไพ่ที่ใช้

ดูไพ่ป๊อก 21 ใบ

ที่มาที่ไปของการ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ

วัตถุประสงค์หลักของการเล่นไพ่นั้ไม่ใช่สำหรับ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ ตั้งแต่แรก ไพ่ในช่วงแรกนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งในเวลาต่อมาผู้คนได้ค้นพบพลังแห่งการทำนายที่ได้ถูกซ่อยู๋ในไพ่ หนึ่งในการดูดวงด้วยไพ่ในยุคแรกสุดมีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณในช่วง ราชวงศ์ถัง  และในอียิปต์การเล่นไพ่ถือเป็นสัญลักษณ์และมีความหมายสำคัญโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 13 ได้มีการสร้างสำรับไพ่ 52 ใบ โดยแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ ถ้า ดาบ เหรียญ และ ไม้ และในช่วงศตวรรษที่ 18 ความสนใจในลิทธิผีและไสยศาสตร์เพิ่มขึ้น ทำให้การดูดวงจากไพ่นั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง

สอนดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ ด้วยตัวเอง

ความหมายของไพ่

 • ไพ่หมายเลข 7 หมายถึงเรื่องเดินทาง
 • ไพ่หมายเลข 8 หมายถึงการสื่อสาร
 • ไพ่หมายเลข 9 หมายถึงความรู้สึก ความสุข ความรัก
 • ไพ่หมายเลข 10 หมายถึง การเงิน
 • ไพ่แจ็ค หมายถึง ชายหนุ่ม
 • ไพ่แหม่ม หมายถึง หญิงสาว
 • ไพ่คิง หมายถึงผู้ชายสูงอายุ
 • ไพ่ควีน หมายถึง ผู้หญิงสูงอายุ
 • ไพ่ เอช หมายถึง บุตร บริวาร

ตำแหน่งสำหรับการวางไพ่

 • ตำแหน่งใบที่ ๑. เรียกว่า ไพ่เจ้าชะตา
 • ตำแหน่งใบที่ ๒. เป็นไพ่สรุปเรื่องราว เป็นไพ่กลบหน้าเจ้าชะตา
 • ตำแหน่งใบที่ ๓. เป็นไพ่รากฐานของเจ้าชะตา วางไว้ด้านล่าง
 • ตำแหน่งใบที่ ๔. เป็นไพ่เจตนาความคิดเรื่องราว วางไว้ด้านบน
 • ตำแหน่งใบที่ ๕. เป็นไพ่กรรมเก่า วางไว้ตรงกลางด้านขวามือ 
 • ตำแหน่งใบที่ ๖. เป็นไพ่การเดินทางเข้า วางไว้ตรงกลางด้านซ้ายมือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๗. เป็นไพ่ฟ้าสูง วางใว้มุมเฉียงด้านบนซ้ายมือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๘. เป็นไพ่ดินต่ำ วางไว้มุมเฉียงด้านล่างขวา
 • ตำแหน่งใบที่ ๙. ไพ่ฟ้าต่ำ วางไว้มุมเฉียงด้านล่างซ้าย
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๐. เป็นไพ่ดินสูง วางไว้มุมเฉียงด้านบนขวามือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๑. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๓. เป็นทิศตะวันตก
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๒. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๔. เป็นทิศตะวันออก
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๓. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๕. เป็นทิศใต้
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๔. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๖. เป็นทิศเหนือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๕. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๗. เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๖. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๘. เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๗. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๙. เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๘. วางไว้ต่อจากตำแหน่งใบที่ ๑๐. เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ตำแหน่งใบที่ ๑๙. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๒ – ๑๕
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๐. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๕ – ๑๔ มีชื่อว่า
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๑. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๔ – ๑๗ มีชื่อว่า
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๒. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๗ – ๑๑
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๓. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๑ – ๑๖
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๔. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๖ – ๑๓
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๕. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๓ – ๑๘
 • ตำแหน่งใบที่ ๒๖. ให้วางไว้ในช่องว่างระหว่างตำแหน่งใบที่ ๑๘ – ๑๒

การอ่านแปลความหมาย

ในการอ่านและตีความหมายนั้นให้อ่านทั้งหมด 8 ทิศดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งรากฐาน
 • ตำแหน่งไพ่ความคิด การแสวงหาโอกาส การเดินทางให้บรรลุสู่เป้าหมาย
 • ตำแหน่งไพ่ภายใน เป็นต้นทุนของตัวเรา การศึกษา การเรียนรู้
 • ตำแหน่งไพ่ภายนอก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดิน ในการกระทำ
 • ไพ่ตำแหน่งฟ้าสูง
 • ไพ่ตำแหน่งฟ้าต่ำ
 • ไพ่ตำแหน่งดินสูง แสดงออกถึง ผู้อุปถัมภ์ภายใน
 • ไพ่ตำแหน่งดินต่ำ เป็นรากฐานครอบครัวที่เราหามา ทรัพย์ที่หาได้ในปัจจุบัน

ทำไม ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ ถึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ความน่าหลงไหลของการ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ นั้นได้รับความนิยมมาจากหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้าถึง อีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนได้ให้ความสนใจกับการดูดวงมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อย่างะเอียดลึกซึ้งก็สามารถที่จะอ่านไพ่ได้ โดยการอ่านไพ่นั้นสามารถทำนายได้อย่างรวดเร็ว สามารถ ดูดวงสุขภาพ ความรก การงาน โดยมีความแม่นยำสูง นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก จึงดึงดูดผู้คนที่สนใจเข้ามาและทดลอง ได้อีกด้วย 

5 เว็บไซต์ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบฟรี 2023

ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบฟรี

Thai card horo

เรียกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ชื่อนชอบการดูดวงไพ่ป๊อกฟรี เป็นการดูในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แบบ 7 วันและ 15 วัน

Flash-Mini

อีกหนึ่งเว็บที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เรียกว่าเป็นเว็บอันดับต้นๆของคนที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ป๊อกเลยทีเดียว

Khwansiri

เป็นเว็บสำหรับดูดวงไพ่ป๊อกที่แยกรูปแบบของการทำนายอย่างชัดเจน เรียกว่าสะดวกสำหรับคนที่ต้องการคำทำนายจากไพ่ป๊อกเปฌนอย่างดี

Goosiam

เป็นเว็บดูดวงไพ่ป๊อกที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ การเลือกเรื่องที่ต้องการทราบก่อนที่จะหยับไพ่เพื่อแปลผลคำทำนาย

Aดวง

ความแตกต่างก็คือคุณจะได้ดูดวงไพ่ป๊อกฟรีกับนักพยากรณ์โดยตรงแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว ซึ่งไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน

ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ จากความบันเทิงสู่ ศาสตรร์แห่งการพยากรณ์

ไพ่ป๊อกไม่ใช่เพียงอุปกรณ์สำหรับความบันเทิงอีกต่อไป การ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบ ได้หลอมรวมความสนุกสาน เข้ากับความเชื่อ จนกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแนะนำแนวทางต่างๆในชีวิตของคุณ ในช่วงที่ผ่านมา ไพ่ป๊อก 21 ใบ ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ อีกทั้ง ดูไพ่ป๊อก 21 ใบ นั้นสามารถดูได้หลายวิธี ทั้งการด้วยตัวเอง นักพยากรณ์ และ ดูดวงไพ่ป๊อก 21 ใบฟรีผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เรียกได้ว่า มีความน่าสนใจ ถ้ายังสงสัยอยู่หล่ะก็ลองหยิบไพ่ป๊อกข้างๆตัวคุณมาเปิดความลับจากท้องฟ้ากันเลย