ดูดวงเลขบัตรประชาชน เลขบอกชีวิต กับศาสตร์การทำนายด้วยตัวเลข

ดูดวงเลขบัตรประชาชน

ศาสตร์แห่งตัวเลขที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด ดูดวงเลขบัตรประชาชน ไม่ต่างจากเลข วัน เดือน ปีเกิด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต โดยได้รับอิทธิพลความเชื่อในเรื่องพลังของตัวเลขที่ส่งผลต่อชีวิตเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆ ด้วยการ ดูดวงตัวเลข ที่เชื่อในพลังธรรมชาติของตัวเลข ดูดวงบัตรประชาชน นั้นอาจจะไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ แต่สามารถบ่งบอกถึงพื้นฐานของชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีการ ทำนายเลขบัตรประชาชน นั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งดูคู่ตัวเลข การบอกเลข หรือ การ ทำนายเลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้าย เป็นต้น เราขอนำทุกท่านไปพิสูจน์ความเชื่อในเรื่องของการ ดูดวงเลขบัตรประชาชน ไปพร้อมๆกัน

ดูดวงเลขบัตรประชาชน ความหมายของตัวเลข 13 หลัก

ก่อนที่จะทำการ ดูดวงเลขบัตรประชาชน นั้นเรามาทราบความหมายที่แท้จริงของเลขแต่ละหลักที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนกันให้ถูกต้องเสียก่อน โดยความหมายของเลข 13 หลักมีดังต่อไปนี้

ทำนายเลขบัตรประชาชน
 • ตำแหน่งที่ 1 หมายถึง การแจ้งเกิด ภายใน 15 วัน และ แจ้งเกิดหลังจาก 15 วัน
 • ตำแหน่งที่ 2-3 แทนลำดับของจังหวัดที่แจ้งเกิด
 • ตำแหน่งที่ 4-5 แทนลำดับของอำเภอที่แจ้งเกิด
 • ตำแหน่งที่ 6-10 คือลำดับของเลขเล่มสูติบัตร
 • ตำแหน่งที่ 11-12 คือลำดับของผู้เกิดตามสูติบัตร
 • ตำแหน่งที่ 13 ตำแหน่งสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน

จะเห็นได้ว่าตัวเลขบัตรประชาชนนั้นถูกกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการทำข้อมูลในทางทะเบียน ซึ่ง ดูดวงบัตรประชาชน เป็นอีกหนึ่งชุดตัวเลขที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต การใช้การทำนายโดยศาสตร์ตัวเลขจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะถ้าคำทำนายไม่ดีก็จะติดตัวไปตลอดชีวิต อาจจะสร้างบาดแผลในจิตใจให้กับคนคนนั้นได้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่คิดค้นการอ่านอิทธิพลของตัวเลขจากบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นคำแนะนำถึงแนวทางสำหรับการเรียนรู้และรู้จักตัวเอง

ดูดวงเลขบัตรประชาชนเกิดขึ้นเมื่อไร

ถึงแม้ว่าศาสตร์แห่งตัวเลขจะได้รับความนิยมมาตั้งแต่ยุคโบราณ แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว เลขศาสตร์นั้นเพิ่งจะได้รับความนิยมในช่วงปี 2520 จากการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทำให้ศาสตร์แห่งตัวเลขได้รับความนิยมอย่างมาก รวมถึงได้รับการพัฒนา จนนำมาสู่การใช้ ดูดวงเลขบัตรประชาชน ในปัจจุบัน

วิธีการ ดูดวงเลขบัตรประชาชน

ถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีการที่แน่นอนในการดูดวงเลขบัตรประชาชน แต่เราพอจะสรุปวิธีการที่เป็นที่นิยมได้คร่าวๆดังต่อไปนี้

ดูผลรวมของเลข 13 หลัก

เป็นวิธีการ ดูดวงเลขบัตรประชาชน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยทีเดียว โดยการนำเลขบัตรประชาชนทั้งหมดมารวมกันจนเหลือเลขหลักเดียว ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านคำทำนายกันได้เลย

 • ผลรวมได้ 1 มีความเป็นผู้นำสูง ไม่กล้าที่จะเสี่ยง ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
 • ผลรวมได้ 2 เป็นคนขี้เหงา ไม่ชอบอยู่ลำพัง ไม่ชอบการโกหก หรือพูดอ้อมค้อม ซื่อสัตย์
 • ผลรวมได้ 3 เป็นคนอัธยาศัยดี มีอารมณ์ขัน เข้ากับผู้อื่นง่าย มักมีปัญหาเรื่องความรัก 
 • ผลรวมได้ 4 เป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยว ไม่ชอบอะไรวุ่นวาย ชอบวางแผน
 • ผลรวมได้ 5 เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง ละเอียด รอบคอบ และไม่ประมาท
 • ผลรวมได้ 6 เป็นคนเอาตัวรอดเก่ง ช่างจินตนาการ และ ปากหวาน
 • ผลรวมได้ 7 เป็นคนอยู่ไม่ติดที่ เอาจริงเอาจัง และ ฉลาดในการดำเนินชีวิต
 • ผลรวมได้ 8 เป็นคนตรงไปตรวงมา มีความอดทนอดกลั้น ที่เปิดเผยเรื่องความรัก 
 • ผลรวมได้ 9 เป็นคนชอบทำอะไรด้วยตัวเอง มุ่งมั่น และ จริงใจ ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น

เลขบัตรประชาชนดูดวง โดยดูเลขท้าย

 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0 จิตใจมุ่งมั่น แต่ ไม่รอบคอบ
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 1 ถึงจะจริงจัง แต่ก็ใจดี 
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 2 มีความสร้างสรรค์ แต่ เปลี่ยนใจไว
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 3 จริงใจ จริงจัง แต่ ตรงไปตรงมามากไป
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 4 อ่อนโยน และ ยอมคน
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 5 กระตือรือร้นแต่ใจร้อน
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 6 เฮฮา เสมอต้นเสมอปลาย แต่ไม่มีที่พึ่ง
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 7 จิตใจอ่อนโยน แต่ พึ่งพาคนอื่นในการตัดสินใจ
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 8 ชอบเรียนรู้ แต่ ตรงไปตรงมามากไป
 • บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 9 มีวาทศิลป์ แต่ต้องระวังเรื่องการใช้คำพูด

ทำนายเลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้าย

สำหรับอีกหนึ่งวิธีสุดท้ายในการอ่านเลขจากบัตรประชาชน 4 ตัว ท้าย ซึ่งถ้าดูความหมายของเลขหลักประกอบแล้วล่ะก็ จะเห็นได้ว่า เป็นลำดับของทะเบียนเกิด และ ลำดับที่เกิดของแต่ละคน ซึ่งเชื่อกันว่าส่งผลกับชีวิต โดยนำเลข 4 ตัวท้ายมาบวกกันให้เหลือเลขหลักเดียว ซึ่งสามารถแปลความหมายออกมาได้ดังนี้

ทำนายเลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้าย
 • เลข 0 หมายถึง ต้องทำเยอะ
 • เลข 1 หมายถึง เจริญก้าวหน้า
 • เลข 2 หมายถึง มีเสน่ห์
 • เลข 3 หมายถึง ต้องทำด้วยตัวเอง
 • เลข 4 หมายถึง ความยุติธรรม
 • เลข 5 หมายถึง การค้าดี
 • เลข 6 หมายถึง เลขแห่งความสุข
 • เลข 7 หมายถึง เลขแห่งความเหนื่อย
 • เลข 8 หมายถึง เลขความร่ำรวย
 • เลข 9 หมายถึง เลขของพลังอำนาจ

ดูดวงเลขบัตรประชาชน พื้นฐานของชีวิตกับอิทธิพลของตัวเลข

อย่างที่ทราบกันว่าการ ดูดวงเลขบัตรประชาชน นั้นเป็นเพียงการประยุกต์ความเชื่อเรื่องพลังธรรมชาติของตัวเลขเขากับเลขบัตรประชาชน เช่นเดียวกับ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสตร์พยากรณ์ใดๆ และไม่มีข้อพิสูจน์ว่าคำทำนายนั้นมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด เรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์นำเอาอิทธิพลของเลขศาสตร์มาใช้ ในการแปลความหมาย ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าเป็นการคาดเดาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราควรใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงโดยไม่ยึดติดคำทำนายต่างๆ