ดูดวงเลขทะเบียนรถ เสริมความมงคล ให้กับชีวิตด้วยพลังตัวเลข

ดูดวงเลขทะเบียนรถ

อีกหนึ่งความเชื่อสำหรับศาสตร์ด้านตัวเลขสำหรับการ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ด้วยพลังธรรมชาติของตัวเลข เชื่อว่าตัวเลขที่ดีมีความเป็นมงคลก็ช่วยส่งผลดีให้กับผู้ที่ผู้ใช้งานด้วย ซึ่งวิธีการทายทะเบียนรถนั้น นอกจากอิทธิพลของตัวเลขหรือผลรวมของตัวเลขบนทะเบียนรถแล้ว ยังต้องคำนึงถึงตำแหน่งการวาง รวมถึงตัวอักษรที่ผสมอยู่ด้วย ซึ่งการที่มีทะเบียนรถเลขสวยอาจจะไม่ได้เป็นเลขทะเบียนที่ดีหรือเหมาะกับเจ้ารถ เพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนที่จะทำการเลือกทะเบียนรถก็จะต้อง เช็คเลขทะเบียนรถมงคล รวมถึงหา ทำนายทะเบียนรถ ก่อนว่าทะเบียนนั้นมีความหมาย ดี หรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งจะ ทำนายเลขรถ อย่างไรนั้นขอเชิญทำความเข้าใจไปพร้อมกับเรา

ดูดวงเลขทะเบียนรถ ส่งเสริม หรือ หักล้าง

หลักการในการ ดูดวงเลขทะเบียนรถ เป็นอีกหนึ่งความเชื่อด้านศาสตร์ตัวเลข ที่เชื่อกันว่า เลขทะเบียนรถหรือเลขของรถที่ถูกใช้งานอยู่เป็นประจำนั้นจะมีอิทธิพล และส่งผลกับผู้ที่ครอบครองและใช้งาน โดยการ ทำนายเลขรถ นั้นจะใช้หลักความเชื่อเรื่องพลัง ศาสตร์ตัวเลข และตัวอักษรเข้ามาใช้ในการคำนวณ รวมถึงนำมาตรวจสอบกับดวงชะตาของเจ้าของรถว่า ส่งเสริม หรือ หักล้าง อย่างไร โดยดูจากผล ทำนายทะเบียนรถ เพื่อค้นหาทะเบียนที่เหมาะสมและส่งเสริมกับผู้ใช้งาน

ทำนายทะเบียนรถ

ดูดวงทะเบียนรถอย่างไร

วิธีการ ดูดวงเลขทะเบียนรถ นั้นจะใช้หลักการคำนวณ โดยอาศัยหลักพลังงานของเลขศาสตร์ รวมกับความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีอิทธิพลและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ที่ใช้งานทะเบียนรถนั้นๆ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โดยการ เช็คดวงทะเบียนรถ นั้นสามารถคำนวณได้หลายวิธีเราขอยกตัวอย่างวิธีการคำนวณที่เป็นที่นิยมในการ ทำนายทะเบียนรถ มาฝากทุกท่าน

วิธีการคำนวณทะเบียนรถแบบ 1

ให้นำตัวเลขในทะเบียนรถทั้งหมดมารวมกับ และทำผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านคำทำนาย
ผลลัพธ์เลข 1 ส่งเสริมด้านบารมี
ผลลัพธ์เลข 2 ส่งเสริมด้านเงินทอง
ผลลัพธ์เลข 3 ส่งเสริมด้านค้าขาย
ผลลัพธ์เลข 4 ส่งเสริมด้านการติดต่อ
ผลลัพธ์เลข 5 ส่งเสริมด้านความน่าเชื่อถือ
ผลลัพธ์เลข 6 ส่งเสริมด้านเมตตา
ผลลัพธ์เลข 7 ส่งผลเสียด้านเงินทอง
ผลลัพธ์เลข 8 ส่งเสริมด้านการค้าขาย
ผลลัพธ์เลข 9 ส่งเสริมให้แคล้วคลาดปลอดภัย

 

วิธีการคำนวณทะเบียนรถแบบ 2

นอกจากนำเลขบนทะเบียนรถมารวมกันแล้วให้นำ ตัวอักษรมาแปลงเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฏ ฐ = 9

ซึ่งจะแบ่งเป็นผลรวมทะเบียนรถที่ดีมากได้แก่เลข 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54

ผลรวมทะเบียนรถดีปานกลางได้แก่เลข 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

ผลรวมเลขทะเบียนรถที่ไม่ดี 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

ทำนายทะเบียนรถ และหาซื้อทะเบียนรถมงคล

เช็คเลขทะเบียนรถมงคล

จองผ่านเว็บไซต์

ในปัจจุบันหลังจากได้รถแล้วสามารถทำการจองทะเบียนรถผ่านระบบ จองหมายเลขทะเบียนรถออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์กรมขนส่ง โดย จะมีตารางการจองสำหรับรถแต่ละประเภท รวมถึง หมวดตัวอักษร เลขที่เปิดจอง ซึ่งสามารถลงทะเบียนและเมื่อถึงเวลาก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองหมายเลขทะเบียนที่คุณต้องการได้ทันที

ประมูลทะเบียนรถ

สำหรับผู้ที่ต้องการประมูลทะเบียนเลขสวยและมีความหมายที่เป็นมงคล มีทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการประมูลผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ การประมูลทางวาจา การประมูลทางโทรศัพท์ และ การประมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยการประมูลจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยจัดการประมูลที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมขนส่งทางบก

เช็คเลขทะเบียนรถมงคล ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร

ตัวอักษร ก หมายถึง การเจรจาติดต่อ
ตัวอักษร ข หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ตัวอักษร ค หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
ตัวอักษร ฆ หมายถึง ชื่อเสียงโดดเด่น
ตัวอักษร ง หมายถึง ไหวพริบ
ตัวอักษร จ หมายถึง วิสัยทัศน์
ตัวอักษร ฉ หมายถึง บริวาร
ตัวอักษร ช หมายถึง มีน้ำใจ
ตัวอักษร ฌ หมายถึง ความเงียบสงบ
ตัวอักษร ญ หมายถึง การเดินทางสัญจร
ตัวอักษร ฎ หมายถึง ชื่อเสียงลาภยศ
ตัวอักษร ฐ หมายถึง ความมั่งมี ความมั่นคง
ตัวอักษร ฑ หมายถึง มีผู้รักใคร เอ็นดู สนับสนุน
ตัวอักษร ฒ หมายถึง สติปัญญาความรู้
ตัวอักษร ณ หมายถึง พระพุทธ
ตัวอักษร ด หมายถึง ความรอบรู้ สมองไว
ตัวอักษร ต หมายถึง ความทะเยอทะยาน
ตัวอักษร ถ หมายถึง ความขนัย อดออม
ตัวอักษร ท หมายถึง ความอดทน

ตัวอักษร ธ หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์
ตัวอักษร น หมายถึง ความมีน้ำใจ
ตัวอักษร บ หมายถึง ความอิสระ ไม่ยึดติด
ตัวอักษร ผ หมายถึง ความมีระเบียบแบบแผน
ตัวอักษร พ หมายถึง การท่องเที่ยว
ตัวอักษร ฟ หมายถึง ความรอบรู้
ตัวอักษร ภ หมายถึง เสน่ห์น่าหลงใหล
ตัวอักษร ม หมายถึง ความคิดว่องไว
ตัวอักษร ย หมายถึง อำนาจ
ตัวอักษร ร หมายถึง ความร่ำรวย
ตัวอักษร ล หมายถึง จิตใจแจ่มใส
ตัวอักษร ว หมายถึง วาทศิลป์
ตัวอักษร ศ หมายถึง ความเงียบสงบ
ตัวอักษร ษ หมายถึง ผู้รู้แจ้ง
ตัวอักษร ส หมายถึง ความน่ายำเกรง
ตัวอักษร ห หมายถึง สติในการแก้ไขปัญหา
ตัวอักษร ฬ หมายถึง ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ตัวอักษร อ หมายถึง มีทรัพย์มหาศาล
ตัวอักษร ฮ หมายถึง ความสำเร็จและเงินทอง

เราสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถได้ที่ไหน

หลังจากที่เราได้ทำการ ดูดวงเลขทะเบียนรถ จนได้เลขทะเบียนมงคลที่ ช่วยเสริมเรื่อง การเงิน โชคลาภ หรือ การเสริมสิริมงคล ที่เข้ากับ เลขวันเกิด แล้ว ที่เราต้องการมาแล้วนั้น สิ่งที่เราต้องทำหลังจาก ได้เลขทะเบียนมงคลมาแล้ว ก็คือการจดทะเบียนรถใหม่ โดยการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่นั้นมี

ทำนายเลขรถ

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนรถใหม่

  1. คู่มือจดทะเบียนรถ
  2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ
  3. เลขทะเบียนสำหรับการจองทะเบียน

ขั้นตอนการเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่

  1. ขั้นตอนแรกคือเข้าไปทำการจองเลขทะเบียนใหม่ก่อน ผ่านระบบออนไลน์
  2. เตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียน
  3. การดำเนินการจดทะเบียนหลังจากได้เลขทะเบียนแล้วภายใน 60 วัน
  4. จดทะเบียนป้ายรถพร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียน
  5. หลังจากนั้นไปจดทะเบียน่ที่สำนักงานขนส่ง

ดูดวงเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนแต่ละแบบเหมาะกับใคร

ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 1 เหมาะกับอาชีพ ข้าราชการ
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 2 เหมาะกับอาชีพ ค้าขาย ทำงานธนาคาร
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 3 เหมาะกับการลงทุน การค้า
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 4 เหมาะกับนักขาย นักเจรจา
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 5 เหมาะกับอาชีพ ครู หรือ แพทย์
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 6 เหมาะกับอาชีพของคนในวงการบันเทิง
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 7 เหมาะกับอาชีพด้าน เกษตรกร โลจิสติก
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 8 เหมาะกับอาชีพกลางคืน
ผลรวมเลขทะเบียนรถได้เลข 9 เพราะกับุทกอาชีพ

ดูดวงเลขทะเบียนรถ ที่ควรเลี่ยง

นอกจากเลขมงคลแล้ว ดูดวงเลขทะเบียนรถ ยังได้ระบุถึงเลขทะเบียนรถที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อเป็นการลดความไม่เป็นมงคลของทะเบียนรถให้น้อยที่สุด เหมือนกับ เพื่อให้เลขทะเบียนนั้นส่งเสริมพลังที่ดีกับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยมีตัวเลขทะเบียนรถที่ควรจะหลีกเลี่ยงดังต่อไปนี้

คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีเลข 6 และ เลข 3 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมีเลข 1 และ เลข 5 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีเลข 1 และ เลข 2 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีเลข 3 และ เลข 8 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีเลข 5 และ เลข 4 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีเลข 7 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีเลข 8 และ เลข 7 บนทะเบียนรถ
คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีเลข 4 และ เลข 6 บนทะเบียนรถ

ดูดวงเลขทะเบียนรถ เลขมงคล เสริมชีวิตและการงาน

การ ดูดวงเลขทะเบียนรถ เรียกได้ว่าเป็นอีกสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน โดยอาศัยพลังธรรมชาติของตัวเลขที่มีความเชื่อว่าส่งผลกับผู้ใช้งาน ถึงแม้ว่าการ เช็คดวงทะเบียนรถ หรือการ ทายดวงไพ่ป๊อก จะไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าช่วยเสริมเรื่องต่างๆในชีวิตเท่านั้น ถึงแม้ว่าการ เช็คเลขทะเบียนรถมงคล นั้นจะเป็นเพียงการช่วยเพิ่มสบายใจของคนที่ได้ครอบครองทะเบียนรถมงคล แต่ที่สุดแล้วพลังของตัวเลขก็ไม่แข็งแกร่งเท่ากับการลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง