ไพ่ทาโร่ 78 ใบ ศาสตร์แห่งไพ่ จากโบราณกับการพยากรณ์อนาคต

ไพ่ทาโร่ 78 ใบ

ศาสตร์การพยากรณ์ที่ทรงพลังและได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไพ่ทาโร่ 78 ใบ จากจุดเริ่มต้นที่ลึกลับ ด้วยความเชื่อและการสังเกตท้องฟ้าและดวงดาว ได้ถูกวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน จากชนเผ่าเร่ร่อนโบราณสู่ราชสำนัก และ ถ่ายทอดสู่ประชาชน ไพ่ทาโร่ 78 ใบ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ในการสื่อสารพลังจากท้องฟ้า ดูดวงโชคลาภ เราจะมาเจาะลึก ความหมายไพ่ทาโร่ 78 ใบ อย่างเจาะลึก ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความพิศวง พร้อมเรียนรู้ ความหมายไพ่ทาโร่แต่ละใบ ไปพร้อมกัน

ไพ่ทาโร่ 78 ใบคืออะไร?

ด้วยเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้บนหน้าไพ่ ไพ่ทาโร่ 78 ใบ ได้ถูกรวบรวมด้วยการสำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆของมนุษย์ในหลายแง่มุม ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของแต่ละคน โดยไพ่ทาโร่ 78 ใบนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยไพ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ไพ่สำรับ Raider Waite Smith ที่ถูกจัดทำขึ้นโดย A.E. Waite และวาดภาพประกอบโดย Pamela Colman Smith ในช่วงศตวรรศที่ 20 โดยไพ่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ไพ่หลัก หรือ Major Arcana 22 ใบ และไพ่ รองหรือ Minor Arcana จำนวน 56 ใบ ซึ่งการอ่านไพ่นั้นต้องใช้การตีความไพ่ทั้ง 2 ส่วนประกอบกัน

ไพ่ทาโร่ 78 ใบ กำเนิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน

ถึงแม้ว่าที่มาของ ไพ่ทาโร่ 78 ใบ นั้นยังคลุมเครือและไม่มีความชัดเจน แต่มีบางทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นว่าไพ่ทาโร่นั้นได้มีฐานกำเนิดมาจากอารยธรรมโยราณ เช่น อียิปต์ แล อินเดีย โดยใช้ไพ่สัญลักษณ์แทนวัตถุ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างจิตวิญญาณ และ พลังลึกลับที่เชื่อว่าสามารถคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้

ความหมายไพ่ทาโร่ 78 ใบ

การเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงยุคกลาง

ค้นพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของ ไพ่ทาโร่ 78 ใบ ได้ปรากฎเด่นชัดในช่วงยุคกลาของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 15 โดยในยุคนั้นไพ่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับความบันเทิง หรือ การเล่นเกมเพียงอย่างเดียว ส่วน ไพ่ทาโร่ 78 ใบ สำหรับแรกนั้นรู็จักกันในชื่อของ “tarocchi” ซึ่งเป็นการสำเนิดของไพ่ที่ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆในยุคแรก

ความรุ่งเรืองของไพ่ทาโร่ในยุคเรเนซองส์

สำหรับนักไสยศาสตร์ และ นักเล่นแร่แปรธาตุ ได้มองว่าไพ่ทาโร่นั้นเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเรเนซองส์ เป็นช่วงที่ได้รับการฟื้นฟูความสนใจด้าน จิตวิญญาณ ศาสตร์ลึกลับ และ เวทมนต์ โดยสำรับของไพ่ทาโร่ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงได้แก่ Marseille Tarot

อิทธิพลและ การที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

นอกจากไพ่ทาโร่จะแพร่ขยายไปทั่วยุโรปแล้ว ยังได้แผ่ขายอิทธิพลไปทั่วโลก อย่างเช่นใน อังกฤษ และ ฝรั่งเศษ ช่วงปลายศตวรรศที่ 19 และ ต้นศตวรรษที่ 20 ไพ่ทาโร่ได้รับความสนใจขึ้นอีกครั้ง ด้วยอิทธิพลของไพ่ Raier Waite ซึ่งนำเสนอภาพที่มีรายละเอียดซึ่งสื่อ ความหมายไพ่ทาโร่แต่ละใบ เป็นพื้นฐานให้กับไพ่ทาโร่สัมยใหม่หลายสำรับ ที่ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก

ขั้นตอนในการทาย ไพ่ทาโร่ 78 ใบ

สำหรับไพ่ท่าโร่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการให้คำแนะนำและเข้าใจถึงแง่มุมต่างๆของชีวิต การใช่ไพ่ท่าโร่ 78 ใบนั่นช่วยให้เข้าใจถึงความซับซ้อนในจิตใจของแต่ละคนได้ดีขึ้น 

 1. เริ่มต้นด้วยให้ผู้มารับทำนำนายตั้งสมาธิ โดยจาดสลับเพื่อให้หลอมรวมจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับไพ่ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสัญชาตญาณที่เหนือเหตุผล
 2. การวางไพ่ในแต่ละรูปแบบนั้นมีจุประสงค์ และ กาตีความที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการหยิบไพ่ในรูปแบบมาตรฐาน ก็จะสามารถเจาะลึกถึงความต้องการสำหรับคำถามที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ไพ่การงาน
 3. การตีความ หลังจากที่เลือกไพ่และจัดวางตามรูปแบบที่ต้องการคำตอบแล้ว ก็จะเป็นการตีความผ่านนักพยากรณ์ ที่อาศัยทั้ง สัญลักษณ์ ตำแหน่ง รวมถึงสัญชาตญาณ เพื่อตีความถึงสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น หรือ คำตอบของเรื่อที่ต้องการทราบนั่นเอง
พยากรณ์ไพ่ทาโร่ 78 ใบ

ทำไมไพ่ทาโร่ 78 ใบ ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน?

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไพ่ทาโร่ 78 ใบได้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะ ไพ่ทาโร่ช่วยให้เรียนรุ้และเข้าใจตัวเองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในไพ่ ซึ่งช่วยให้คำแนะนำแนวทางในการตัดสินใจให้กับแต่ละบุคคล อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ไพ่ทาโร่ถูกมองว่าเป็นสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งวัตถุและจิตวิญญาณ ผ่านการตีความ นอกจากนั้น ไพ่ทาโร่ได้ถูกผสมผสานเข้ากับ วัฒนธรรม วรรณกรรม และ สื่อ ที่สำคัญไพ่ทาโร่เป็นระบบวิวัฒนาการ  ด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่อง ไพ่ทาาโร่ได้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ทำให้มีการพัฒนาและสร้างไพ่ทาโร่สำรับใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังคงสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นไปอีกหลายปี

อยากดูดวงไพ่ทาไร่ควรเริ่มต้นอย่างไร

เลือกไพ่สำรับที่เหมาะสม

ในปัจจุบันมีสำรับของไพ่ทาโร่อยู่มากมายหลายรูปแบบ การค้นหาสำรับที่ถูกใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  พิจารณารูปแบบ ธีม รวมถึง วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสำหรับ หรือจะเริ่มต้นด้วยสำรับมาตรฐานอย่าง Rider Waite และค่อยพัฒนาไปสู่สำรับที่ถูกชะตากับคุณต่อไป

ศึกษาและเรียนรู้จากตำรา

การศึกษาและเรียนรู้ ความหมายของไพ่ทาโร่ 78 ใบ นั้นมีหนังสือและหลักสูตรมากมายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและช่วยให้คุณเข้าถึงความหมายของไพ่ในแต่ละใบ รวมถึงรูปแบบการวาง และวิธีการอ่านไพ่ในแต่ละตำแหน่ง

จดบันทึก

การจดบันทึกไพ่ทาโร่นั้นเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคุณเป็นอย่างดีช่วยให้คุณบันทึกประสบการณ์ที่มีค่าของคุณ และสามารถตรวจสอบผลของการพยากรณ์ได้ ช่วยให้คุณติดตามความเข้าใจเกี่ยวกับไพ่ รวมถึงวิธีการอ่านไพ่ในรูปแบบของคุณ

พัฒนาสัญชาติญาณ

การอ่านไพ่ทาโร่ไม่ใช่การจำแค่ความหมายเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยสัญชาตญาณของคุณ เมื่อคุณคุ้นเคยกับไพ่มากขึ้นแล้ว ให้ลองฝึกอ่านไพ่เืพ่อคนอื่น ด้วยรูปแบบมาตรฐาน และค่อยๆพัฒนาไปสู่รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ความหมายของไพ่ทาโร่ 78 ใบ

ไพ่ Major Arcana

 • The Fool การเริ่มต้นใหม่ ความเป็นธรรมชาติ และความไว้วางใจในการเดินทางข้างหน้า
 • The Magician พลังส่วนบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะของตนเพื่อแสดงเป้าหมาย
 • The High Priestess สัญชาตญาณ ความลึกลับ และปัญญาภายใน
 • The Empress การเลี้ยงดู ความอุดมสมบูรณ์ และการสร้างชีวิต
 • The Emperor อำนาจ ความมั่นคง และความเป็นผู้นำ
 • The Hierophant ประเพณี จิตวิญญาณ และการแสวงหาคำแนะนำจากแหล่งที่สูงกว่า
 • The Lovers ความรัก ความสามัคคี และทางเลือกในความสัมพันธ์
 • The Chariot การควบคุม ความมุ่งมั่น และการเอาชนะอุปสรรค
 • Strength ความกล้าหาญภายใน ความยืดหยุ่น และการฝึกฝนสัญชาตญาณดั้งเดิม
 • The Hermit สันโดษ วิปัสสนา และแสวงหาความจริงภายใน
 • Wheel of Fortune วัฏจักร โชคชะตา และการเปลี่ยนแปลง
 • Justice ความยุติธรรม ความสมดุล และผลของกรรม
 • The Hanged Man ยอมจำนน ปล่อยวาง และได้รับมุมมองใหม่ๆ
 • Death การเปลี่ยนแปลง การสิ้นสุด และการเริ่มต้นใหม่
 • Temperance ความสมดุล ความพอประมาณ และความสามัคคี
 • The Devil วัตถุนิยม สิ่งล่อใจ และการเป็นทาส
 • The Tower การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และการตื่นขึ้น
 • The Star ความหวัง แรงบันดาลใจ และการเยียวยา
 • The Moon สัญชาตญาณ อารมณ์ และจิตใต้สำนึก
 • The Sun ความสำเร็จ ความสุข และความมีชีวิตชีวา
 • Judgment การไตร่ตรองตนเอง การเรียกภายใน และการเปลี่ยนแปลง
 • The World ความสมบูรณ์ การเติมเต็ม และความสามัคคี

 

ไพ่ Minor Arcana

 • ไพ่ถ้วย : สัญลักษณ์ของอารมณ์ ความรัก ความสัมพันธ์ และสัญชาตญาณ
 • ไพ่ไม้เท้า : เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ ความหลงใหล แรงบันดาลใจ และการกระทำ
 • ไพ่ดาบ : สติปัญญา การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการตัดสินใจ
 • ไพ่เหรียญ : ตัวแทนด้านวัตถุ การเงิน สุขภาพ และการงาน

ไพ่ทาโร่ 78 ใบ เรียนรู้ เข้าถึง และเข้าใจชีวิต

เสน่ห์ของ ไพ่ทาโร่ 78 ใบนั้น ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการทำนายเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่อยู่เหนือการเวลา ผ่านประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ ด้วยสัญลักษณ์ที่ได้รวบรวม ชีวิต และ จิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง ความหมายของไพ่ทาโร่ 78 ใบ นั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งซึ่งเชื่อมโยงอิทธิพลของจักรวาลและวิถีชีวิต ซิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความหมายไพ่ทาโร่ 78 ใบ ได้ถูกพัฒนาให้มีความละเอียดและลึกซึ่งมากยิ่งขึ้นตามแต่ละยุคสมัย ทำให้สามารถพยากรณ์ ชีวิตและอนาคตได้อย่างแม่นยำนั่นเอง