ดูดวง

ดูดวง ศาสตร์ในการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต จากยุคโบราณ

ถ้าพูดถึงเรื่องของการ ดูดวง หรือการทายอนาคตแล้วล่ะก็เป็นหนึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคเมโสโปเตเมีย ได้รับการถ่ายทอดผ่าน อิทธิพลและวัฒนธรรม ผสมผสานผ่านวัฒนธรรมต่างๆ จนเกิดขึ้นเป็นการดูดวงของตัวเอง โดยการดูดวงนั้นเป็นการตีความบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ รวมถึงระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการศึกษาผ่านการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ โดยผู้ที่มีความชำนาญจะถูกเรียกว่า นักดูดวง หรือ นักพยากรณ์นั่นเอง จนกระทั่งในปัจจุบันการทายดวงชะตานั้นได้ถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการ ทำนายอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนายดวงในปัจจุบันได้สะดวกรวดเร็วมากผ่านการดูดวงออนไลน์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความรู้ของแต่ละศาสตร์ที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

การดูดวง การอ่านอนาคตจากธรรมชาติ

อธิบายโดยง่ายๆ ดูดวง คือการที่เราจะสามารถทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเรียกว่าการ พยากรณ์ โดยการบอกให้เราทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และส่งผลกับเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ ซึ่งข้อมูลในการ ดูดวง นั้นได้ถูกรวบรวมมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในการอ้างอิงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าและดวงดาว จนได้ถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากเปลี่ยนตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ และกลายมาเป็น ดูดวง วัน เดือน ปีเกิด นั่นเอง เมื่อดวงดาวเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต ซึ่งการที่จะสามารถทำนายอนาคตได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่า หมอดู หรือ นักพยากรณ์นั่นเอง

ทายดวง

บทบาทของการดูดวง

การดูดวงนั้นแตกต่างกันไปตามความเชื่อแต่ละบุคคล สำหรับบางคนอาจจะเป็นเครื่องมือที่ส่งผลกับความมั่นคงทางจิตใจ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ในขณะที่บางคนมองการเช็คดวงว่าเป็นความบันเทิง เท่านั้น เราสามารถจำแนกออกได้ดังนี้

หมอดู หรือ นักพยากรณ์

เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์สำหรับการทำนายอนาคต ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพยากรณ์ ได้รับการศึกษาและได้รับการอบรม ฝึกฝนในการทำนายอนาคต จนสามารถคาดเดาสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากหลักการได้อย่างใกล้เคียง โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ราศี หรือ ตัวเลขในชีวิต โดยนำมาวิเคราะห์และแปลผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

บุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น การดูดวง อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือกับความเครียด สำหรับใครหลายๆคน อีกว่าการดูดวงเป็นเครื่องมือสำหรับการเยียวยาจิตใจ โดยการช่วยให้แต่ละคนรับมือกับความกังวลในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความรัก

ช่วงเวลาของการ ดูดวง ที่เหมาะสม

การทำนายดวงนั้นสามารถทำนายได้ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบวันต่อวัน จนถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ดูดวงประจำวัน

เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยอ้างอิงจาก วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด รวมถึงราศี ที่สามารถอ่านคำทำนายแบบวันต่อวันโดยสามารถหาอ่านได้ตามหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันทำนายดวง

ดูดวงประจำเดือน

เป็นการเปิดมุมมองที่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่างที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน ทำให้คุณสามารถวางแผนที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น การทำนาย ดวงชะตา ประจำเดือนนั้นอาจจะต้องใช้โปรแกรมในการคำนวณ ในการเช็คดวงตลอดทั้ง เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนไปของดวงดาวในช่วงนั้น

ดูดวงประจำปี

เป็นการเช็คดวงในภาพกว้างที่สุดถึงโอกาสและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยส่วนมากจะนิยมดูดวงลักษณะนี้ในช่วงต้นปี เพื่อได้ทราบถึงภาพรวมโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งจังหวะที่ดีและไม่ดีตลอดทั้งปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้วางแผนชีวิตโดยรวมตลอดทั้งปี

ดูดวงประจำวัน

ดูดวงแม่นๆได้ที่ไหน

นักพยากรณ์

ดูดวงกับหมอดู

นอกจาก ดูดวง แบบกว้างจากบทความหรือคำทำนายตามเว็บไซต์ต่างๆ แล้ว การ ดูดวง กับหมอดู หรือ นักพยากรณ์ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีความเฉพาะเจาะจงในรูปแบบของรายบุคคล โดยอาศัยข้อมูลเดิมของบุคคล นำมาวิเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในแต่ละเดือน และทำการแปลผมออกมา ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดเฉพาะบุคคล ซึ่งการดูดวงรูปแบบนี้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้งนั่นเอง

ดูดวงออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้รูปแบบของการดูดวงนั้นเปลี่ยนไปการดูดวงผ่านระบบออนไลน์ ทำได้ง่ายกว่า สะดวกรวดเร็วกว่า และมีความแม่นยำไม่แพ้กับการดูดวงกับหมอดูเลยทีเดียว โดยการดูดวงออนไลน์นั้นมีทั้งดูดวงแบบฟรี และ ดูดวงแบบเสียค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและข้อจำกัดของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น จำกัดจำนวนครั้งในการทาย หรือ จำกัดปริมาณของข้อมูล หรือบางครั้งอาจจะต้องอาศัยการแปลผลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ตอบคำถาม คลายข้อสงสัย ด้วยการ ดูดวง

สำหรับใครหลายๆคนการ ดูดวง เป็นสิ่งหนึ่งที่คอยเยียวยาสภาพจิตใจจากเรื่องราวต่างๆในชีวิต เป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจ ภายใต้แรงกดดันและความเครียด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นได้เกิดจากความรู้สึกที่ว่าสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเอง เป็นการยืนยันเหตุผลบางอย่างที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิต

รูปแบบของการ ดูดวง ยอดนิยม

ราศี

ราศี

เป็นการดูดวงโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งท้องฟ้าเป็นส่วนๆ และตั้งชื่อตามกลุ่มดาวที่ปรากฏขึ้นกับทิศทางที่ปรากฏบนท้องฟ้าตลอดทั้งปี โดยอาศัยตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักในการกำหนดว่าคุณถูกจัดอยู่ในราศีใด

วันเกิด

วันเกิด

เป็นการใช้ วัน และ เวลา ที่เกิดของแต่ละบุคคลในการวิเคราะห์จากตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ โดยใช้การคำนวณพร้อมกับหลักสถิติที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อเข้าใจลักษณะนิสัย รวมถึงศักยภาพ และเหตุการณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

โหราศาสตร์

โหราศาสตร์

เป็นการรวมระหว่างการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และ การเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของท้องฟ้า และ พฤติกรรมของมนุษย์โดยอาศัยตำแหน่ง ดาวอาทิตย์ และ ดาวเคราะห์ ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป และ ตำแหน่งของดาวเคราะห์ต่างๆของแต่ละบุคคล นำมาวิเคราะห์และแปลผล เพื่อหาผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละบุคคลนั่นเอง

ดูดวง เครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยวางแผนชีวิต

อีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับใครหลายๆ คนก็คือการ ดูดวง เรียกว่าเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจ จากความเศร้า ความผิดหวัง ด้วยการเติมความหวังให้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการสร้างการรับรู้ถึงสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น การดูดวงทำให้มั่นใจว่าเราได้รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็ตาม แต่เมื่อรู้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้มีความหวังในการที่จะไม่ละทิ้งโอกาสนั้นๆ ทำให้สามารถ ตัดสินใจรวมถึงวางแผนล่วงหน้าที่จะเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม